Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.01.2007

Kaupunginhallitus
Kokous 15.01.2007 / Pykälä 23Kaupunginhallitus
§ 23
15.01.2007

KAUPUNGIN RAHATILIEN KÄYTTÖOIKEUDET VUOSIKSI 2007-2008

506/0/030/2007

KHALL § 23

Kaupunginhallituksen päätöksellä 7.2.2005 § 33 kaupungin rahatilien Sampo-pankki 800019-861650, Nordea Suomipankki Oy 122730-1171, Pyhäjärven Osuuspankki 537503-20003417 ja Säästöpankki Optia 460018-20000101 käyttöoikeudet ovat olleet kaupunginjohtaja Tero Nissisellä, hallintojohtaja Aki Viitasaarella ja taloussihteeri Pirkko Pulkkisella.

Ehdotus:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy rahatilien käyttöoikeudet vuosiksi 2007-2008 vt. kaupunginjohtaja Aki Viitasaarelle ja taloussihteeri Pirkko Pulkkiselle.

Päätös:

Vt. kaupunginjohtaja Aki Viitasaari jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©