Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.01.2007

Kaupunginhallitus
Kokous 15.01.2007 / Pykälä 25Kaupunginhallitus
§ 25
15.01.2007

KASSOJEN JA VARASTOJEN TARKASTUS TOIMIKAUDELLA 2007-2008

508/0/011/2007

KHALL § 25

Kaupunginhallitus määrää kassojen ja varastojen tarkastuksesta toimikaudellaan.

Valmistelu esittää, että kassojen tarkastuksen suorittaa:

- taloussihteeri tai hänen määräämänsä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tarkastuskertomus esitetään kaupunginhallitukselle.

Varastojen tarkastukset toteutetaan toimialueilla kerran vuodessa ja inventaario vuoden lopussa.

Varastot tarkastetaan seuraavasti:

Toimialue

- hallinto
- toimialueen päällikkö tai hänen määräämänsä

- perusturva
- toimialueen päällikkö tai hänen määräämänsä

- sivistys
- toimialueen päällikkö tai hänen määräämänsä

- tekninen
- toimialueen päällikkö tai hänen määräämänsä

Tarkastuskertomukset saatetaan tiedoksi ao. toimielimelle.

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus määrää kassojen ja varastojen tarkastukset suoritettavaksi toimikaudella 2007-2008 valmistelun esittämällä tavalla.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

©