Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.01.2007

Kaupunginhallitus
Kokous 15.01.2007 / Pykälä 26Kaupunginhallitus
§ 26
15.01.2007

TALOUSARVION 2007 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

440/0/041/2007

KHALL § 26

Kaupunginhallituksen tulee antaa ohjeet talousarvion täytäntöönpanoa varten. Ohjeiden tarkoituksena on antaa hallintokunnille määräys valtuuston hyväksymän talousarvion määrärahojen jakamisesta yksiköille.

Ohjeessa tulee huomioida myös talousarviopäätöksen jälkeen tapahtuneet muutokset mm. tulo- ja menoarvioissa, esim. palkkaratkaisun vaikutukset tai verotulokertymän muutokset syksyn arviosta.

Hallintosäännön (34 §) mukaan talousarvion määrärahat ovat sidottuja toimielintasolla. Talousarvion ylityksiin on välittömästi puututtava ja haettava aktiivisesti keinoja määrärahojen riittävyyden turvaamiseksi. Tarvittaessa on valtuustolta anottava ylitysoikeutta.

Talousarvion 2007 täytäntöönpano-ohje on oheismateriaalina nro 1.

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaisen vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen hallintokunnille annettavaksi.

Hallintokuntien tulee käsitellä talousarvion käyttösuunnitelmat tammi-helmikuussa ja esittää ne kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©