Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.01.2007

Kaupunginhallitus
Kokous 15.01.2007 / Pykälä 29Kaupunginhallitus
§ 29
15.01.2007

LUONNONTUOTEKESKUS -HANKE / HANKEVETÄJÄN VAIHTUMINEN

510/0/061/2007

KHALL § 29

Luonnontuotekeskus&Herkkustudio -hanke on alkanut 1.7.2005 ja päättyy 31.12.2007. Hankevetäjänä toiminut Velitapio Manninen on ilmoittanut hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 19.12.2006, ettei jatka enää hankkeen palveluksessa vuonna 2007.

Ohjausryhmä on päättänyt 19.12.2007 esittää hallinnoijalle (Pyhäjärven kaupunki), että projektisihteeri Päivi Hyvönen siirtyisi hankevetäjäksi 1.2.2007 - 31.12.2007 väliseksi ajaksi ja että tarvittava muu asiantuntemus ostettaisiin ostopalveluina hankesuunnitelman mukaisesti. Perusteluna ohjausryhmä esittää, että hanke kestää enää vajaan vuoden ja näin ollen hankkeen kannalta olisi tarkoituksenmukaisempaa jatkaa siinä henkilön, joka tietää ja tuntee hankkeen.

Päivi Hyvösen kanssa on 8.1.2007 neuvoteltu palkkauksesta ja sovittu, että hankevetäjän kokonaispalkka olisi 2 400 €/kk lisättynä työsopimuksen voimassaoloaikana mahdollisesti tulevalla KVTES yleiskorotuksella.

Oheismateriaalina nro 4 Luonnontuotekeskus -hankkeen ohjausryhmän kokouksen 19.12.2006 pöytäkirjanote ja hankekuvaus.

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä Luonnontuotekeskus -hankkeen hankevetäjäksi ajalle 1.2. - 31.12.2007 Päivi Hyvösen

2. hankevetäjän kokonaispalkaksi 2 400 €/kk lisättynä työsopimuskautena mahdollisesti tulevalla KVTES yleiskorotuksella.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©