Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.01.2007

Kaupunginhallitus
Kokous 15.01.2007 / Pykälä 31Kaupunginhallitus
§ 31
15.01.2007

LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

495/0/022/2007

KHALL § 31

Lähihoitaja Anu Qvick on 18.12.2006 irtisanoutunut lähihoitajan toimesta Pyhäjärven kaupungin kotihoidossa 1.1.2007 lukien.

Perusturvajohtaja viranhaltijapäätöksellään 20.12.2006 § 29 pyytää kaupunginhallitukselta lupaa ko. lähihoitajan toimen vakinaiseen täyttämiseen. Lähihoitajan toimen sijaintipaikkana on Pyhäjärven kaupungin kotihoito.

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää antaa perusturvalle luvan lähihoitajan toimen vakinaiseen täyttämiseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

©