Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.01.2007

Kaupunginhallitus
Kokous 15.01.2007 / Pykälä 32Perusturvalautakunta
§ 116
26.10.2006
Kaupunginhallitus
§ 32
15.01.2007

KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖNTEKIJÄN VIRKANIMIKKKEEN MUUTTAMINEN

338/0/020/2006

PETU § 116

Nivala-Haapajärven seutukunnan kuntien kehitysvammaisten avohuollon työntekijät esittävät virkanimikkeidensä yhdenmukaistamista. Tällä hetkellä nimikkeinä on mm. erityistyöntekijä, kehitysvammahuollonohjaaja, avohuollonohjaaja ym.

Työntekijät esittävät, että heidän virkanimikkeensä muutettaisiin palveluohjaajaksi. Nimikemuutos ei aiheuta paineita tehtävän muutoksiin tai palkkkauksen muutoksiin.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Esitetään kaupunginhallitukselle kehitysvammaisten avohuollon erityistyöntekijän virkanimikkeen muuttamista palveluohjaajan virkanimikkeeksi.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 32

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää muuttaa kehitysvammaisten avohuollon erityistyöntekijän nimikkeen palveluohjaajaksi. Nimikemuutos ei vaikuta työnkuvaan, tehtäviin eikä palkkaukseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©