Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.01.2007

Kaupunginhallitus
Kokous 15.01.2007 / Pykälä 35Kaupunginhallitus
§ 35
15.01.2007

TOIMENPITEET JA TIEDOKSISAATOT

514/0/014/2007

KHALL § 35

5.12.2006 (dnro 40/221) Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2007

Raportti:

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tuntimääräpäätöksen 2007 liiteraportti.

K8.12.2006 (dnro 44/221) Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2007.

Raportit:

Valtionosuus/rahoitus käyttökustannuksiin vuodelle 2007

Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta vuodelle 2007

Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetyn valtionosuuden/rahoituksen maksuista vuonna 2007/tammikuu

Kunnan rahoitusosuuden (Rahl 9 ja 10 §) laskennan pohjana käytettävät suoritemäärät ja oppilasmääristä vähennetyt, valtiolta kotikuntakorvauksen saavat oppilaat. Oheismateriaali nro 8.

19.12.2006 nro 06/0549/2, muutoksenhakija Päivi Mensakov

19.12.2006 nro 06/0550/2, muutoksenhakija Mervi Heinonen

19.12.2006 nro 06/0551/2, muutoksenhakija Sari Martikainen

Hallinto-oikeus on hylännyt valitukset muutoin, mutta on muuttanut sivistyslautakunnan päätöstä ja vahvistanut, että oppilailla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen ajalle 1.11.2006-31.3.2007.

 

 

21.12. nro 21/80/2006 Ympäristöterveydenhuollon maksullisuus laajenee. Oheismateriaali nro 9.

Kirje 2.1.2007 nro 220/020/06 Pohjois-Pohjanmaan kunnille. Työllisyysperusteisten investointien avoin haku (kansallinen rahoitus).

Maksupäätös 18.12.2006 nro 5310033/323/04, jolla on maksettu valtateiden risteysalueen kunnallistekniikka -hankkeelle työllisyysperusteisen investointiavustuksen 5. erä 11.453 € (EU-osuus 5.725 €, kansallinen osuus 5.727 €).

19.12.2006 Vieraskorree-retkipalvelut myyntikuntoon/Parkkiman kyläyhdistys ry -hanke 2.790,19 €

Jokilaaksojen Helmet/Kärsämäen kehityskeskus Oy -hanke 59,63 €

22.12.2006 Laatua maaseudun kehittämiseen/Keskipiste-Leader ry -hanke 909,45 €.

28.12.2006 Leader-tiedottaja/Keskipiste-Leader ry -hanke, 279,79 €

Kassantarkastus 11.12.2006 (hs. 42 §).

Emoniemi-Kirkonkylän kyläjuhlaan 28.1.2007 valittiin kaupungin edustajaksi Marja-Liisa Korhonen, Pentti Väisänen ja Kalevi Lehtomäki.

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy toimenpiteet ja tiedoksisaatot.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

©