Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 18.01.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 18.01.2007 / Pykälä 12Perusturvalautakunta
§ 12
18.01.2007

IRTOSOLU- JA PAD -TUTKIMUKSET VUONNA 2007

486/2/220/2007

PETU § 12

Pyhäjärven perusturvatoimi on pyytänyt 15.12.2006 tarjousta irtosolu- ja PAD -tutkimuksista vuonna 2007 seuraavilta yrittäjiltä:

Puijon Solu- ja kudoslaboratorio Oy

PL 25 70201 KUOPIO

Suomen Syöpäyhdistyksen Patologian laboratorio

Uusikatu 35 90100 OULU

Patologian laboratorio Onco Oy

Hämeenkatu 15 A 33100 TAMPERE

OYS / laboratoriopalvelut

PL 500 90029 OULU

Suomen Terveystalo Oyj

Asemakatu 22-24 70100 KUOPIO

Oulun Diakonissalaitos / laboratoriopalvelut

PL 365 90101 OULU

Määräaikaan 31.12.2006 mennessä tarjouksen antoivat

- Puijon Solu- ja kudoslaboratorio Oy

- Suomen syöpäyhdistyksen Patologian laboratorio

- Suomen Terveystalo Oyj

Liitteenä nro 6 olevan tarjouspöytäkirjan ja hintavertailun mukaisesti.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Hankitaan irtosolu- ja PAD -tutkimukset vuonna 2007 edullisimman tarjouksen tehneeltä eli Puijon Solu- ja kudoslaboratorio Oy:ltä liitteestä nro 6 ilmenevin hinnoin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


©