Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 18.01.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 18.01.2007 / Pykälä 16Perusturvalautakunta
§ 16
18.01.2007

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.-31.12.2006

448/0/012/2007

PETU § 16

Perusturvajohtaja: Merkitään tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 1.-31.12.2006.

Perusturvajohtaja
kokemuslisät

24-24
(Kumpulainen)
koulutuspäätökset
169-170


virkavap./työlomat
41-45


virka- ja työsuhteet
13-15


henkilövaalipäät.
ei oleyleispäät.

28-29hankintapäät.
ei oletyöpisteen määritys
ei ole

Johtava lääkäri
virka- ja työsuhteet
27-34

(Matilainen)

vuosilomat

21-23virkavap./työlomat
ei olehankintapäät.
ei ole

Johtava sosiaalitt.
toimeentulotuki
ei ole
(Ruotsalainen)
huolto- ja tap.oik.
46-50


elatussopimus
44-47virkavap./työlomat
101-109


virka- ja työsuhteet
ei ole

Hoito- ja vanhustyönj.
vuosilomat

316-326

(Soini)

työhönottop.

97-103asiakasmaksup.
229-359


hoitomaksup. (pitkäaik.)
ei ole


hankinnat

ei ole
Vastaava terveydenhoit.
vuosilomat

77-87

(Lehtomäki)

virka- ja työsuhteet
ei ole


työpisteen määritys
ei ole
Toimistosihteeri
vuosiloma/virkavap.
88-90

(Koirikivi)

työhönottopäätös
28-31


hankinnat

ei ole
Vastaava hammaslääkäri
virka- ja työsuhteet
ei ole

(Lapinoja)

vuosilomapäät.
15-18virkavap./työlomat
36-37
Laboratoriohoitaja
vuosilomapäät.
3-4
(Perälä)

virkavap./työlomapäät.
- 2


työhönottopäät.
5-6
Fysioterapeutti
työhönottopäätös
ei ole

(Kärkkäinen)

lomapäätös

ei olevirkavapauspäät.
ei ole


virkavapauspäät. (muut syyt) ei ole

Vs. ohjaaja

lomapäätös

67-80

(Argillander)

sosiaalihuoltopäätös
ei ole

Erityistyöntekijä
sosiaalihuoltopäätös
ei ole

(Jääskeläinen)
työhönottopäätös
ei olehenkilöstöpäätös
4-5


vammaispalvelupäät.
55-56erityishuolto-ohj.
ei ole

Päiväkodin johtaja
vuosilomapäätös
86-101

(Maliniemi)

työhönottopäätös
22-22


maksupäätös/sij.
336-341työpisteen määr.
ei ole

Lastenhoitaja
henkilöstöpäätös
- 44

(Tikkanen)

kerhoon ottopäätös
ei ole


työpisteen määritys
ei ole

Erityislastentarh.op.
esikouluun ottopäätös
ei ole

(Karvonen)

Psykologi

vuosiloma

23 - 27

(Laukkanen)

virkavap./työloma
32-38


työ- ja virkasuhdepäät.
- 22asiakasmaksupäätös
4 - 4

Kotihoidonohjaaja
työhönottopäätös
121-138
(Raappana)

henkilöstöasiat
208-226


Koti- ja tukipalv.SI,hoitot.
92-94Koti-ja tukipav.
237-255

Vastaava osastonhoit.
työhönottopäätös
34-35

(Rönkä)

vuosilomapäätös
39-42


sairaslomapäätös
47-49

Osastonhoitaja
virka- /työsuhdepäätös
211-222

(Mäkinen)

vuosilomapäätös
117-127virkavap./työlomapäätös
115-126

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
511-542
(Jokela)

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
111-139

(Jauhiainen)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
379-412
(Lapinkoski)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
471-504
(Kulju)

elatusturva

38-38
Päivähoidonohjaaja
maksu/sij.päätös
450-508
(Lipponen)

työhönottopäätös
75-81


työpisteen määritysp.
18-22lomapäätös

166-197kuukausipalkan määritysp.
ei olekeskeytyspäätös
ei olehoitopaikan varausilm.
ei olehankintapäätös
ei ole

Vast.sh:n sij.

päätökset

71-77
(Konola)

Palveluasumisohjaaja
päätökset

121-123
(Salo)

Työterveyshoitaja
työhönottopäätös
- 63

(Kämäräinen)

Johtava eläinlääkäri
työhönottopäätös
1-3

(Olbricht)

Päätös:

Merkittiin tietoon saatetuksi. Lautakunta ei käyttänyt otto-oikeutta.

 

©