Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 18.01.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 18.01.2007 / Pykälä 17Perusturvalautakunta
§ 17
18.01.2007

TIEDOKSISAATOT JA TOIMENPITEET

PETU § 17

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:

Helena Kauhanen, ilmoitus 2.1.2007, ettei ota vastaan sosiaalityöntekijän viransijaisuutta ajalle 16.1.-24.11.2007.

Valtiokonttori, päätökset 12.12.2006 tilityksistä vuosilta 2003 ja 2004, sotilasvammalain mukaiset kustannukset, valtiokonttorille palautettava 83.812,37 e ja 121.439,30 e. Päätös 21.12.2006 tilityksestä vuodelta 2005, valtiokonttorille palautettava 14.083,59 e.

Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntatiedote 15/2006, elatusapujen ja elatustuen määrät nousevat 1.1.2007.

Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntatiedote 16/2006 / 16a/2006 perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2007.

Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntatiedote 17/2006, omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2007.

Sosiaali- ja terveysministeriö 29.12.2006, päätös sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudesta kunnille vuonna 2007.

Kuntaliitto, yleiskirje 21.12.2006, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2007.

Oulun lääninhallitus 4.1.2007, perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakoiden vahvistaminen.

Valtiokonttori, 21.12.2006 tiedote sotainvalidien omaishoidontuesta.

Oulun lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto, päätös 4.1.2007. Asia: Lupahakemus yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Olivia-Hovi Oy Laguksentie 3 A 9 86800 Pyhäsalmi.

Päätös:

Merkittiin tietoon saatetuksi.

©