Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 18.01.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 18.01.2007 / Pykälä 3Perusturvalautakunta
§ 3
18.01.2007

YKSILÖPÄÄTÖKSET PERUSTURVAN TOIMIALUEELLA VUONNA 2007

476/0/012/2007

PETU § 3


Perusturvalautakunnan nimeämä vastuuhenkilö / esimies päättää hänelle nimetyn tulosyksikön osalta yksilöllisen sosiaali- tai terveyspalvelun tai toimeentuloturvan antamisesta sekä asiakasmaksuista ao.lakien, lautakunnan antamien ohjeiden ja talousarvion ja sen yhteydessä vahvistettujen maksutaksojen mukaisesti.

Ehdotus:

 

Perusturvajohtaja: Nimetään vastuuhenkilöt yksilöpäätösten tekoa varten vuonna 2007 seuraavasti:

 

Palvelu
Päätöksentekijä
Asia
220 Sos.työ
 
 
2200Sosiaalityö
Päivi Jääskeläinen
Kv lasten omaishoidontuki
2201Ls perhehoito
Martti Ruotsalainen
 
2202Ls-perhekodit
Martti Ruotsalainen
 
 
Martti Ruotsalainen+toinen sosiaalityöntekijä
Lausunto käräjäoikeudelle huolto- ja tapaamisoikeusasiassa
 
 
Päihdehuoltolain 12 §:n mukainen tahdosta riippumaton hoito
2204Vammaispalvelut
Päivi Jääskeläinen
Kuljetustuki
 
Päivi Jääskeläinen
Oys:n suosittamat apu-välineet
 
Piia Kärkkäinen
TK:n suosittamat apuvälineet
2230-2233Toimeentulotuki
Martti Ruotsalainen
ttt+välitystilit
 
Tiina Jauhiainen
ttt+välitystilit
 
Kaija Jokela
ttt+välitystilit
 
Eeva Aulakoski
ttt+välitystilit
 
Sirpa Kulju
ttt+välitystilit
 
Pasi Lapinkoski
ttt+välitystilit
 
Ehkäisevä yhteispää-
töksellä
 
2207Elatustuki
Sirpa Kulju
 
 
Kaija Jokela
 
2208Kunt.tt
Pasi Lapinkoski
 
2210Mv.kes-kus
Anneli Laukkanen
 
2211Päihdelait.
Irma Tenhunen
 
2212Ryhmäkoti
Tapani Pöllänen
 
2213Toim.keskus
A.Laukkanen
 
2214Perheneuvola
T.Nurmesniemi
 
2220Työkeskus
Pirjo Argillander
 
2221Kotih.ohjaus
Päivi Jääskeläinen
 
2222Perhehoito
Päivi Jääskeläinen
 
2223Asumispalvelut
Päivi Jääskeläinen
 
2224Laitoshoito
Päivi Jääskeläinen
 
Hoito- ja vanhustyö
 
 
2300Kotihoito
Marja Raappana
 
2301Tukipalvelut
Marja Raappana
 
2302Päiväkeskus
Corinne Soini
 
2303Omaishoito
Corinne Soini
 
2310Palveluasunnot
Corinne Soini
 
2311Dementiakoti
Corinne Soini
 
2320Vuodeosasto
Corinne Soini
Pitkäaikaishoito
Sairaanh.palvelut
 
 
2420Fysiatrinen kunt.
Piia Kärkkäinen/K.Erkkilä
 
2421Puheterapia
M.Viitaniemi
 
2422Lääkinnällinen kunt.
Piia Kärkkäinen Katja Erkkilä
 
Lasten ja nuorten
palvelut
 
 
2510 Perhep.hoito
Sirpa Lipponen
 
2511 Päiväkoti
Hilkka Maliniemi
 
2521 Kerhotoiminta
Tarja Tikkanen
 


Yo. viranhaltijan ollessa estynyt tai esteellinen päätöksen tekee se viranhaltija, joka muutoinkin toimii hänen sijaisenaan.

Kiireellisissä tapauksissa päätöksen voi tehdä vastuualueen johtaja vastuualueensa palvelujen osalta, perusturvajohtaja koko toimialueen palvelujen osalta ja johtava lääkäri kansanterveyslaissa terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle kuuluvien tehtävien osalta.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


©