Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 18.01.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 18.01.2007 / Pykälä 4Perusturvalautakunta
§ 4
18.01.2007

PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUONNA 2007

440/0/041/2007

PETU § 4

Kaupunginvaltuusto on 11.12.2006 § 84 vahvistanut talousarvion vuodelle 2007.

Lautakuntien osalta valtuusto on vahvistanut vain toimintatulot ja toimintamenot yhteisellä summalla. Lautakunnan tulee vahvistaa talousarvio kustannuspaikkatasolla.

Kustannuspaikkajako on sama kuin vuonna 2006.

Perusturvalautakunnan esityksestä poiketen lautakunnan määrärahoja on vähennetty seuraavasti: hallinto ja psykososiaaliset palvelut 158 800 €, hoito- ja vanhustyö 161 000 €, sairaanhoitopalvelut 74 000 € ja lasten ja nuorten palvelut 30 000.

Vuonna 2007perusturvaan perustetaan yksi sairaanhoitajan ja 2 lähihoitajan tointa 1.6.2007 alkaen. Samanaikaisesti vähennetään kaksi työllistettyä. Omaishoidontukea edellytetään myönnettäväksi kaikille siihen oikeutetuille.

Oheismateriaali nro 1 Käyttötalouden ja investointien kustannuspaikkajaottelu.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Lautakunta vahvistaa oheismateriaalin mukaisen vuoden 2007 talousarvion ja käyttösuunnitelman ja esittää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©