Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 18.01.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 18.01.2007 / Pykälä 8Perusturvalautakunta
§ 8
18.01.2007

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN KRITEERIT

494/2/226/2007

PETU § 8

Perusturvatoimen järjestämä lääkinnällinen kuntoutus kattaa erilaisten terapiamuotojen (fysio-, puhe-, toiminta- ja jalkaterapia) ja apuvälineiden järjestämisen terveyskeskuksen kustantamana niitä tarvitseville potilaille, joilla on vaikea sairaus, vamma tai niiden jälkitila.

Perusturvan sairaanhoitopalveluiden kuntoutuksen tulosyksikkö huolehtii lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä joko omana toimintana tai ostopalveluna ja maksusitoumuspyynnöt hyväksyy pääsääntöisesti kuntoutuksen fysioterapeutti tai johtava lääkäri niissä tapauksissa, joissa kuntoutuksen fysioterapeutti on suosittelijana tai joissa tarvitaan erityistä harkintaa.

Kuntoutuksen fysioterapeutti Piia Kärkkäinen ja kuntoutuksesta vastaava lääkäri Katja Erkkilä ovat valmistelleet esityksen lääkinnällisen kuntoutuksen kriteereiksi, joissa erikseen on esitetty apuvälinekriteerit ja terapiakriteerit. Kriteeristö perustuu OYS:n kriteeristöön ja on tarkistettu Seutukunnan harmonisointityön yhteydessä.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit liitetiedoston nro 4 mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©