Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 05.02.2007

Kaupunginhallitus
Kokous 05.02.2007 / Pykälä 58Kaupunginhallitus
§ 58
05.02.2007

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.1-26.1.2007

512/0/012/2007

KHALL § 58

Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 9.

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

©