Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.05.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 24.05.2007 / Pykälä 49


Edellinen asia | Seuraava asia

Perusturvalautakunta
§ 49
24.05.2007

PERUSTURVALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1/2007, 30.4.2007

442/0/041/2007

PETU § 49

 

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeessa on määrätty laadittavaksi kolmannesvuosittain katsaus talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Tiedot osavuosikatsaukseen 1/2007 on palautettava kaupunginhallitukselle 18.5.2007 mennessä.

Perusturvatoimessa on laadittu osavuosikatsaus ja se esitetään liitteellä nro 1.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Hyväksytään osavuosikatsaus liitteen nro 1 mukaisesti ja esitetään se edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuston hyväksyttäväksi.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia©