Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.05.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 24.05.2007 / Pykälä 59Perusturvalautakunta
§ 59
24.05.2007

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.-30.4.2007

448/0/012/2007

PETU § 59

Perusturvajohtaja: Merkitään tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 1.-30.4.2007.

Perusturvajohtaja
kokemuslisät

5-5
(Kumpulainen)
koulutuspäätökset
57-63


virkavap./työlomat
9-16


virka- ja työsuhteet
10-11


henkilövaalipäät.
3-3yleispäät.

ei olehankintapäät.
3-3työpisteen määritys
1-1

Johtava lääkäri
virka- ja työsuhteet
ei ole

(Matilainen)

vuosilomat

ei olevirkavap./työlomat
ei olehankintapäät.
ei ole

Johtava sosiaalitt.
toimeentulotuki
4-4
(Ruotsalainen)
huolto- ja tap.oik.
7-17


elatussopimus
15-19virkavap./työlomat
24-31


virka- ja työsuhteet
ei ole

Hoito- ja vanhustyönj.
vuosilomat

111-133

(Soini)

työhönottop.

25-29


asiakasmaksup.
95-106


hoitomaksup. (pitkäaik.)
24-24


hankinnat

ei oleasiakasp.

ei ole

Vastaava terveydenhoit.
vuosilomat

3-21

(Lehtomäki)

virka- ja työsuhteet
- 2


työpisteen määritys
- 2
Toimistosihteeri
vuosiloma/virkavap.
27-32

(Koirikivi)

työhönottopäätös
12-15


hankinnat

ei ole
Vastaava hammaslääkäri
virka- ja työsuhteet
3-4

(Lapinoja)

vuosilomapäät.
5-8


virkavap./työlomat
6-11
Laboratoriohoitaja
vuosilomapäät.
ei ole
(Perälä)

virkavap./työlomapäät.
ei ole


työhönottopäät.
1-2
Fysioterapeutti
vuosiloma/virkavap.
9-10

(Kärkkäinen)

työhonottopäätös
ei ole
Vs. ohjaaja

lomapäätös

24-31

(Nybacka)

sosiaalihuoltopäätös
- 43

Erityistyöntekijä
sosiaalihuoltopäätös
19-19
(Jääskeläinen)
työhönottopäätös
6-6


henkilöstöpäätös
ei ole


vammaispalvelupäät.
22-27erityishuolto-ohj.
ei ole

Päiväkodin johtaja
vuosilomapäätös
25-30
(Maliniemi)

työhönottopäätös
5-5


maksupäätös/sij.
32-51työpisteen määr.
ei ole

Lastenhoitaja
henkilöstöpäätös
13-14

(Tikkanen)

kerhoon ottopäätös
15-16


työpisteen määritys
ei ole

Erityislastentarh.op.
esikouluun ottopäätös
ei ole

(Karvonen)

Psykologi

virkavap./työlomat
20-23

(Nurmesniemi)
työ- ja virkasuhdepäät.
2-2asiakasmaksupäätös
1-1
Kotihoidonohjaaja
työhönottopäätös
37-50
(Raappana)

henkilöstöasiat
48-70


Koti- ja tukipalv.SI,hoitot.
38-64Koti-ja tukipav.
245-274

Vs. vastaava osastonhoit.
työhönottopäätös
20-28

(Manninen-Lindqvist)
vuosilomapäätös
13-17


sairaslomapäätös
ei olevirkavap/työlomat
13-20

Osastonhoitaja
virka- /työsuhdepäätös
60-80

(Mäkinen)

vuosilomapäätös
27-45virkavap./työlomapäätös
54-71

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
150-196
(Jokela)

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
ei ole

(Jauhiainen)

Vs. sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
65-117

(Aulakoski)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
156-197
(Lapinkoski)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
84-120
(Kulju)

elatusturva

7-7
Päivähoidonohjaaja
maksu/sij.päätös
48-54
(Lipponen)

työhönottopäätös
14-24


työpisteen määritysp.
ei ole


lomapäätös

71-91kuukausipalkan määritysp.
ei olekeskeytyspäätös
ei olehoitopaikan varausilm.
ei olehankintapäätös
ei ole

Vast.sh:n sij.

päätökset

32-46
(Konola)

Palveluasumisohjaaja
päätökset

37-41
(Salo)

Työterveyshoitaja
työhönottopäätös
ei ole
(Kämäräinen)

Johtava eläinlääkäri
työhönottopäätös
ei ole

 

 

 

 

Päätös:


Merkittiin tietoon saatetuiksi. Otto-oikeutta ei käytetty.

©