Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.05.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 24.05.2007 / Pykälä 50Perusturvalautakunta
§ 26
22.02.2007
Perusturvalautakunta
§ 50
24.05.2007

KUNTAJAKOASIA

367/0/000/2006

PETU § 26


Sisäasiainministeriö päätti 29.11.2006
Pyhäjärven, Haapajärven ja Reisjärven kuntien anomuksesta teettää kuntajakolain 8 §:ssä tarkoitetun selvityksen , jonka pohjalta kuntajakoa muutettaisiin siten, että yllämainitut kunnat yhdistyisivät uudeksi kunnaksi. 30.1.2006 myös Kärsämäen kunta on päättänyt tulla mukaan ko.selvitykseen.

Kuntajaon muuttaminen edellyttää kuntajakolain 3§:n perusteella, että muutos:

-edistää palvelujen järjestämistä alueiden asukkaille,

-parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita,

-parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai

-edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan mahdollisuuksia.

Ministeriö asetti valtiotieteen maisteri Risto Kortelaisen kuntajakoselvittäjäksi eli selvitysmieheksi.

Selvitystyö on aloitettu 3.1.2007 ja jatkuu kevätkauden. Eri työryhmien työn perusteella selvitysmies tekee yhdistymisselvityksen ja sen perusteella valmistelee mahdollisen yhdistymissopimuksen. Asiat menevät kuntien valtuustojen päätettäviksi tällä tietoa kesäkuussa 2007 ja jos valtuustojen päätöksellä yhteiseen kuntaan päädytään, se aloittaa 1.1.2009.

Selvitystyötä johtaa selvitystoimikunta, johon Pyhäjärveltä kuulu:

-Väisänen Pentti,

-Leskinen Paavo,

-Siimekselä matti,

-Karvonen Aimo,

-Matilainen Unto,

-Haavisto Pentti,

-Korhonen Marja-Liisa,

-Tikanmäki Jukka ja

-Viitasaari Aki

Selvitysmiehen ja selvitystyöryhmän tukena on valmisteluryhmä, johon kuuluu kunnanjohtajat ja vastuuhenkilö kustakin alla mainitusta eri toimialuetta koskevasta työryhmästä.

Kultakin toimialalta tehdään omat selvityksensä ja niitä varten on perustettu omat työryhmänsä seuraavasti.

1. Hallinto- ja tukipalvelujen työryhmä, vetäjänä Reisjärven kunnanjohtaja, jäseninä meiltä Aki Viitasaaren lisäksi Pirkko Pulkkinen, Seija Kärkkäinen ja Pekka Röytiö sekä henkilöstön edustaja.

2.Sosiaali- ja terveyspalvelujen työryhmä, vetäjäksi nimetty Reisjärven sosiaali- ja terveysjohtaja, jäseninä kuntien perusturvajohtajat ja johtavat lääkärit sekä lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja hallitusten edustajat lautakunnissa sekä henkilöstön edustaja.

3.Sivistyspalvelujen työryhmä vetäjäksi nimetty Haapajärven sivistysjohtaja jäseninä kuntien sivistysjohtajat sekä lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja hallitusten edustajat lautakunnissa sekä henkilöstön edustaja.

4.Teknisten palvelujen työryhmä, vetäjäksi nimetty Pyhäjärven tekninen johtaja jäseninä kuntien tekniset johtajat sekä lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja hallitusten edustajat lautakunnissa sekä henkilöstön edustaja.

5.Kuntatyönantajan ja henkilöstön sopimusosapuolten välinen yhteistoimintaryhmä.

Selvitysmiehen johdolla lisäksi henkilöstön kuulemisia, valtuuston iltakouluja, lehdistötilaisuuksia yms

Toimialakohtaisten työryhmien tehtävänä on selvittää, miten kyseisen toimialan tehtävät kunnissa järjestetään nyt ja miten ne olisi tarkoituksenmukaista järjestää yhdistyneessä kunnassa. Selvityksessä tulisi ehdottaa mahdollisesta uudesta yhteisestä toimialasta ainakin seuraavaa:

1. toimialan tehtävä ja tavoitteet,

2. organisaatio,

3. palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tavat (esimerkiksi, mitkä ovat lähipalveluja, jotka tuotettava ”entisen kunnan” tasolla, mitkä keskitettyjä palveluja, jotka voitaisiin tuottaa yhdistyneen uuden kunnan tasolla ja mitkä ovat laajemmin keskitettyjä kunnan alueen ulkopuolelta hankittavia palveluja tai ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta ostettavia palveluita),

4. palveluverkko ( hahmotelma esim. siitä, missä pääterveysasema, missä mitäkin palveluja saatavilla jne),

5. henkilöstösuunnitelma,

6. hallinnolliset ja tuotannolliset tukipalvelut toimialan näkökulmasta ja

7. investoinnit.


Sosiaali- ja terveyspalvelujen työryhmä on kokoontunut 2 kertaa. Kokousten välillä perusturvajohtajat ja johtavat lääkärit ovat työstäneet perusturvan raporttia, jonka tämänhetkinen luonnos esitetään oheismateriaalina.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Merkitään tietoon saatetuksi.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

PETU § 50

Perusturvan lopullinen toimialaraportti esitetään oheismateriaalina liite nro 2.

 

 

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Merkitään tietoon saatetuksi.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©