Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.05.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 24.05.2007 / Pykälä 52Perusturvalautakunta
§ 52
24.05.2007

PALVELULIIKENNEKOKEILU / MÄÄRÄRAHAPYYNTÖ

203/2/20/2006

PETU § 52

22.5.2006 § 69 perusturvalautakunta esitti palveluliikennetoiminnan aloittamista myös Pyhäjärven kaupungissa perusteena vanhusten, vammaisten ja muiden erityisryhmien kuljetuspalvelun tarpeet huonokuntoisuuden lisääntyessä ja joukkoliikennepalvelujen vähentyessä. Palveluliikenne on käytössä lähes kaikissa naapurikunnissa keskushallinnon toimesta järjestettävänä palveluna.

Kokouksessaan 6.11.2006 § kaupunginhallitus esitti ja 13.11.2006 kaupunginvaltuusto päätti, että palveluliikennetoiminta aloitetaan kokeiluna, joka päättyy 31.12.2007 ja kokeilun organisointi annettiin tehtäväksi perusturvatoimen ja sivistystoimen yhteistyönä.

Kokeilu oli tarkoitus aloittaa heinä- elokuussa 2007.

Pitkin kevättä palveluliikennekokeilun aloittamisesta on neuvoteltu, mutta sivistystoimi on päätynyt ratkaisuun pyytää omat tarjouksensa koulukuljetuksista lukuvuonna 2007-2008.

Palveluliikennetoiminnan tarpeellisuus on huomattu entistä kipeämmin perusturvatoimessa ja sen on myös vireillä olevassa kuntajakoselvityksessä nähty tärkeäksi lähipalveluksi

(Muutosselvitys sivu 80: "Lähipalveluista korostuvat erityisesti lasten päivähoito, perusopetus, lähikirjastot ja liikuntapaikat, perusterveydenhuollon avopalvelut, kotihoito ja palveluasuminen sekä palveluliikenne" ) .

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se myöntäisi 50 000 euroa määrärahaa palveluliikennekokeilun suorittamiseen ajalla 1.8.2007-31.5.2008. Palveluliikenteen järjestämisen organisointi voitaisiin antaa joko perusturvatoimelle tai keskushallinnolle kuten se on seudun muissa kunnissa jo vuosia ollut.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©