Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 24.05.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 24.05.2007 / Pykälä 53Perusturvalautakunta
§ 41
19.04.2007
Perusturvalautakunta
§ 53
24.05.2007

TOIMINTAPÄIVÄKOKEILU

594/2/20/2007

PETU § 41

Talousarviossa vuodelle 2007 on varauduttu ostamaan kotihoidon tukipalveluna päivätoimintapalvelua palvelusetelillä heinäkuussa 2007. Sosiaalihuoltolain 29 §:n mukaan kunta hyväksyy ne yksityiset sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Yksityisen palveluntuottajan on oltava ennakonperintärekisterissä.

Päivätoimintapalveluun kuuluu aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi sekä saunominen ja virikkeellinen toiminta. Päivän aikana vanhuksella tulee olla mahdollisuus lepäämiseen. Yksityiset palveluntuottajat, jotka voivat kyseistä palvelua tarjota kuuluvat yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun rekisteriin.

Palvelusetelin antaminen asiakkaalle on viranhaltijapäätös joka perustuu samoihin kriteereihin kuin kunnallisessa palvelussa. Asiakas valitsee itse palveluntuottajan kunnan osoittamista palveluntuottajista ja maksaa itse palvelusetelin ja palvelun hinnan välisen erotuksen.

Palvelusetelin arvo päätetään myöhemmin kun yksityisten palvelutarjoajien halukkuus päivätoimintapalvelujen tarjoamiseen heinäkuulle 2007 on selvitetty.

Hoito- ja vanhustyönjohtaja: Kartoitetaan pyhäjärvisten palvelutuottajien halukkuus päivätoimintapalvelujen tuottamiseen heinäkuussa 2007. Lautakunta hyväksyy palveluntuottajat ja palvelusetelin arvon myöhemmin.
Ehdotus:
Perusturvajohtaja: Päätetään hoito- ja vanhustyönjohtajanesityksen mukaisesti suorittaa palvelujen tuottajien kartoitusvälittömästi ja suorittaa palvelutuottajien hyväksyminen sekäpalvelusetelin arvon määrittäminen myöhemmin ennenheinäkuuta 2007.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

PETU § 53

Ilmoittautumisia toimintapäiväpalvelun tuottajaksi pyydettiin kirjallisesti 23.4.2007 11.5.2007 mennessä Aurinkorantakodilta, Pyhäsalmen palvelukoti Jaatinen Oy:ltä, SDY/ Karpalokodilta ja Pienkoti Pisaralta. Määräajan kuluessa ilmoittautumisia saatiin liitteenä nro 3 olevan tarjouspöytäkirjan mukaisesti Pyhäsalmen palvelukoti Jaatinen Oy:ltä, SDY/ Karpalokodilta ja Pienkoti Pisaralta.

Kaikki ilmoittautuneet voidaan hyväksyä toimintapäiväpalvelun palvelutuottajiksi.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Hyväksytään suoritettavaksi toimintapäiväkokeilu ajalla 2.7.-27.7.2007 seuraavasti:

1. Ajalla 2.7.-27.7. 2007 Köpsinrinteellä ei järjestetä toimintapäiväpalvelua.

2. Vakituisille asiakkaille annetaan 15 euron arvoinen palveluseteli, jolla he voivat ostaa palvelusuunnitelman mukaisen määrän palveluita valitsemaltaan palveluntuottajalta (Jaatisen palvelukoti, Pienkoti Pisara ja Karpalokoti).

3. Asiakas maksaa mahdolliset kuljetuskustannukset itse suoraan kuljettajalle sekä palvelutuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen suoraan valitsemalleen palveluntuottajalle.

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©