Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 11.06.2007

Kaupunginhallitus
Kokous 11.06.2007 / Pykälä 166Kaupunginhallitus
§ 166
11.06.2007

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 21.4.-31.5.2007

512/0/012/2007

KHALL § 166

Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 18.

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©