Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 11.06.2007

Kaupunginhallitus
Kokous 11.06.2007 / Pykälä 167Kaupunginhallitus
§ 167
11.06.2007

TOIMENPITEET JA TIEDOKSISAATOT

514/0/014/2007

KHALL § 167

Hallinto-oikeus on kumonnut ja poistanut kaupunginhallituksen kantelunalaisen päätöksen ja palauttaa asian kaupunginhallitukselle, jonka tulee käsitellä asia uudelleen tämän päätöksen saatua lainvoiman. Hallinto-oikeus kumonnut ja poistanut rakennustarkastajan kantelunalaisen päätöksen.

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy toimenpiteet ja tiedoksisaatot.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©