Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 11.06.2007

Kaupunginhallitus
Kokous 11.06.2007 / Pykälä 170Kaupunginhallitus
§ 170
11.06.2007

OSALLISTUMINEN VERKKO-OPETUS JA TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT -HANKKEESEEN

655/3/320/2007

KHALL § 170

Oulun seudulla, Oulun kaupungissa ja Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston toiminta-alueella on alkamassa laajamittainen hanke "Verkko-opetus ja tulevaisuuden oppimisympäristöt". Hankkeelle haetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta ajalle 1.8.2007-31.7.2010.

Yksityiskohtainen hankekuvaus jakautuu neljään eri osa-alueeseen: toimintakulttuurin kehittäminen, koulutus, materiaalituotanto ja tulevaisuuden oppimisympäristöt. Hankkeen yhtenä tavoitteena on yhteisen toimintakulttuurin löytäminen lukioiden välille. Hankerahoituksen päätyttyä lukioiden välinen opetus pyritään järjestämään kuntien normaalin budjettirahoituksen turvin.

Oulun kaupunki hakee rahoituksen hakemiseksi kuntien sitoutumista hankkeeseen. Hankkeen kustannus on 66.000 €/kolme vuotta, 22.000 €/vuosi. Kustannus hankkeeseen osallistuvien 23 kunnan osalta on 956 €/vuosi/kunta.

Oheismateriaalina nro 3 on hankesuunnitelma.

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää osallistua hankkeeseen em. ehdoin ja nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi lukion rehtori Veikko Kumpumäen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©