Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 23.08.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 23.08.2007 / Pykälä 71Perusturvalautakunta
§ 71
23.08.2007

KUUDEN VARAHOITAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN HOITO- JA VANHUSTYÖN VASTUUALUEELLE

678/0/021/2007

PETU § 71

Haapajärven, Reisjärven, Kärsämäen ja Pyhäjärven hoito- ja vanhustyönjohtajat ovat yhdessä esittäneet perustettavaksi varahoitajien toimia hoito- ja vanhustyöhön vastuualueille.

(liite nro 2)

Alhaisen perusmiehityksen takia lähes jokaiseen poistumaan on palkattava sijainen. Pyhäjärvellä hoitohenkilöstön rekrytointi on vaikeutunut ja vie paljon esimiesten ja palkanlaskennan aikaa. Vaihtuvien sijaisten myötä potilasturvallisuus on heikentynyt.

Laskelman mukaan Pyhäjärvellä tarvittaisiin hoito- ja vanhustyössä 1½ sairaanhoitajaa ja 8 lähihoitajaa kattamaan 40 % sairasloma- ja vuosilomapoistumista. Varahenkilöstön tarpeesta on keskusteltu 17.7.2007 TNJ:n pääluottamusmiehen ja Superin ja Tehyn puheenjohtajien kanssa.

Hoito- ja vanhustyönjohtaja: Esitän Pyhäjärvelle hoito- ja vanhustyön vastuualueelle perustettavaksi 5 lähihoitajan tointa ja 1 sairaanhoitajan määräaikainen toimi ajalle 1.10.2007- 31.10.2008 varahenkilöstöksi. Alkusijoituksena 2 lähihoitajaa sijoittuu kotihoitoon, 2 lähihoitajaa Köpsinrinteelle ja vuodeosastolle 1 lähihoitaja ja 1 sairaanhoitaja. Toimet laitetaan yleiseen hakuun. Määräaikaisten toimien menot katetaan tilapäisen työvoiman määrärahoista. Varahenkilöstön käyttöä seurataan ja raportoidaan talousarvion seurannan yhteydessä.


Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se antaisi luvan varahenkilöstön palkkaamiseen siten, että ajalle 1.10.2007-31.10.2008 perustettaisiin viisi tilapäistä lähihoitajan ja yksi tilapäinen sairaanhoitajan toimi. Palkkauskustannukset katettaisiin tilapäiseen työvoimaan varattavista määrärahoista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©