Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 23.08.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 23.08.2007 / Pykälä 72Perusturvalautakunta
§ 72
23.08.2007

KÖPSIN PALVELUKESKUKSEN ASUNTOJEN MUUTOSTYÖT

680/4/451/2007

PETU § 72


Köpsin palvelukeskuksen asunnot on rakennettu aikoinaan voimassa olevien säännösten mukaisesti siten, että niissä on keittiö-olohuone, makuuhuone ja wc. Asunnot soveltuvat sellaisille henkilöille, jotka itse kykenevät huolehtimaan ruuanlaitosta ja muusta itsenäisestä asumisesta.

Nyt asiakaskunnan muututtua yhä heikkokuntoisemmiksi on perusteltua muuttaa yksiöt kahden henkilön erillisiksi huoneiksi, joissa olisi yhteinen inva-wc. Muutostyöt helpottavat myös henkilökunnan fyysisesti raskasta työtä.

Ns. riviasuntojen muuttamiseksi paremmin nykyisen ja tulevan asiakaskunnan tarpeita vastaamaan, on laadittu yhteistyössä teknisen toimen kanssa asuntojen muutossuunnitelma, joka lähtee lähtee siitä, että puretaan nykyiset keittiökalusteet sekä wc-kalusteet. Wc varustetaan inva-varustuksella ja käynnit siihen tulee uuden eteisen kautta, jolloin kummassakaan huoneessa oleva asukas ei häiriinny toisen käyttäessä wc-tilaa.

Alimpaan kerrokseen tulee lisäksi yhteinen oleskelutila, joka muutetaan yhdestä huoneesta.

Keskimmäisen kerroksen ruokasalin yhdeydessä oleva näyttämö puretaan ja lattia laitetaan samaan tasoon ruokasalin kanssa. Entisestä näyttämötilasta tulee yhteinen oleskelutila. Lisäksi ruokasalin ja ent. näyttämön nykyinen parkettilattia vaihdetaan keraamiseen laattaan.

Ylimpään kerrokseen ei tule muita muutoksia, kuin oleskelutilaan tehdään invaluiska ja ovi levennetään.

Muutoksen kustannusarvioksi on laskettu 836.000 €. Korkea hinta johtuu nimenomaan inva-wc:eiden rakentamisesta.


Tekninen toimi on käsitellyt suunnitelmaa kokouksessaan 16.8. 2007 ja pyytää suunnitelmasta perusturvatoimen lausuntoa.

Oheismateriaali nro 1 muutossuunnitelmat.

 

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Hyväksytään Köpsinrinteen palvelukeskuksen muutostyöt esitettyjen suunnitelmien mukaisesti ja esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle muutostyöt toteutettavaksi vuosien 2008-2009 aikana. Asuntojen muuttaminen invalidivarustetuiksi on ehdottoman tärkeää sekä asukkaiden että henkilöstön jaksamisen kannalta.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©