Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 23.08.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 23.08.2007 / Pykälä 73Perusturvalautakunta
§ 73
23.08.2007

PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEN OIKAISUPYYNTÖ/VUODEOSASTON SIIRTOKULJETUKSET/ TENHUNEN HEIKKI

679/2/212/2007

PETU § 73

Heikki Tenhunen on tehnyt oikaisupyynnön perusturvalautakunnan 16.7.2007 tekemään päätökseen § 67/07 koskien vuodeosaston siirtokuljetusta. Tenhunen katsoo, että tarjousvertailussa ei ole huomioitu paarikuljetuksia. Lisäksi tarjousvertailu perustuu liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamaan taksaan, jonka nousua 1.8.2007 ei vertailussa ole huomioitu.

Oikaisuvaatimuksen mukaan Tenhunen tarjoaa baarikuljetusta hintaan 1.00 €/km, tämä ei kuitenkaan ole tarjouspyynnössä annettu hinta 1.30 €/km. Tarjousvertailua tehtäessä Jaatisen tarjous/kilometri paarikuljetuksissa oli halvin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on 19.7.2007 muuttanut taksitaksaa 1.8.2007 alkaen. Tämä muutos ei ollut lautakunnan tiedossa tarjousvertailua tehdessä. Liikenne- ja viestintäministeriön muuttama taksa muuttaa tarjousvertailua oleellisesti koska toinen tarjoaja on tarjonnut vahvistetun taksitaksan mukaista hinnoittelua ja toinen tarjoaja pysyvää kilometritaksaa.

Hoito- ja vanhustyönjohtaja: Esitän Heikki Tenhusen oikaisupyynnön hyväksymistä, sillä perusturvalautakunnalla ei ollut päätöksentekohetkellä tietoa 1.8.2007 voimaan tulevista taksitaksoista. Vuodeosaston siirtokuljetukset kilpailutetaan uudelleen ja tarjouspyynnössä tarkennetaan tarjoushinnan ilmoittamismuotoa.

Ehdotus:Perusturvajohtaja: Hyväksytään Heikki Tenhusen oikaisupäätös ja kumotaan lautakunnan 16.7.2007 tekemä päätös § 67/07 koskien vuodeosaston siirtokuljetusta ja pyydetään vuodeosaston siirtokuljetuksista uudet tarjoukset, joissa tarjoukset on esitettävä vertailukelpoisella tavalla ja taksat esitettävä selkeästi koko sopimuskautta koskien.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©