Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.09.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 27.09.2007 / Pykälä 77


Edellinen asia | Seuraava asia

Perusturvalautakunta
§ 77
27.09.2007

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

713/0/021/2007

PETU § 77

Terveyskeskuksessa on viisi lääkärin virkaa, joista on tällä hetkellä kolme vakinaisesti täytettettyä ja yksi määräaikaisesti.

Kaisa Alamäki on työskennellyt ns. eurolääkärinä terveyskeskuksessa noin vuoden ajan ja tämänhetkinen sopimus päättyy 31.12.2007. Kaisa Alamäki on ilmaissut halukkuutensa vakinaiseen virkaan.

Aiemmissa neuvotteluissa on sovittu, että lääkäreitä vakinaiseen virkaan voidaan valita ilman erillistä hakumenettelyä ja että lääkäreitä, jotka eivät vielä ole valmiita voidaan valita määräaikaiseen terveyskeskuslääkärin virkaan, jossa virka vakinaistetaan siinä vaiheessa, kun ko. lääkäri on saanut laillistetun lääkärin oikeudet.

Ehdotus: Johtava lääkäri: Esitän, että LL Kaisa Alamäki


valitaan terveyskeskuslääkärin viransijaiseksi 1.1.2008 lukien toistaiseksi siihen saakka kunnes hän saavuttaa laillistetun lääkärin pätevyyden, jonka jälkeen viransijaisuus muuttuu vakinaiseksi viraksi. Esitän työajaksi 37 h/vk ja peruspalkaksi 4600 €/kk.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Päätetään valita LL Kaisa Alamäki terveyskeskuslääkärin viransijaiseksi 1.1.2008 lukien toistaiseksi siihen saakka kunnes hän saavuttaa laillistetun lääkärin pätevyyden, jonka jälkeen viransijaisuus muuttuu vakinaiseksi viraksi.

Viransijaisuuden ajan työaika 37h/vk ja peruspalkka 4600/kk esitetään henkilöstöjaoston vahvistettavaksi.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia©