Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.09.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 27.09.2007 / Pykälä 87Perusturvalautakunta
§ 87
27.09.2007

PALVELULIIKENNEKULJETUSTEN HANKINTA

721/0/055/2007

PETU § 87


Pyhäjärven perusturvalautakunta on pyytänyt tarjouksia ns. palveluliikenteen kokeilusta ajalla 1.11.2007-31.12.2008.

Tarjouspyyntö on julkaistu Pyhäjärven Sanomissa 29.8.2007 ja

internetissä www.hankintailmoitukset.fi


Määräaikaan (26.9.2007 klo 15) mennessä tarjouksensa jättivät:


-24.9.2007: Pohjolan matkat,

-25.9.2007, K.Hollanti Oy

-26.9.2007: Palvelutaksi R.Jaatinen ja

-26.9.2007: Taksi Heikki Tenhunen.

Tarjouspöytäkirja esitetään liitteenä nro 7.


Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Koska toisissa tarjouksista ilmoitetaan, että viikkohinnoista vähennetään asiakasmaksut ja toisissa tarjouksista asiakasmaksuista ei ole mainintaa, tarjouksia on vaikea verrata. Näin ollen järjestetään uusi tarjouskilpailu, jossa pyydetään jokaiselta viikkohintaa, josta asiakasmaksut on vähennetty ja tietoa siitä, mikä on arkipyhän tai muun vapaapäivän vaikutus viikkohintaan ja tarkennetaan tarjousasiakirjoja muutoinkin tarvittavilta osin.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©