Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.09.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 27.09.2007 / Pykälä 88Perusturvalautakunta
§ 88
27.09.2007

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.-31.8.2007

448/0/012/2007

PETU § 88

Perusturvajohtaja: Merkitään tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 1.-31.8.2007.

Perusturvajohtaja
kokemuslisät

8-8

(Kumpulainen)
koulutuspäätökset
94-99virkavap./työlomat
40-50virka- ja työsuhteet
15-20henkilövaalipäät.
ei oleyleispäätökset
ei olehankintapäät.
7-7työpisteen määritys
ei ole

Vs.johtava lääkäri
virka- ja työsuhteet
ei ole

(Kiukaanniemi)
vuosilomat

ei olevirkavap./työlomat
14-15hankintapäätökset
ei ole

Johtava sosiaalitt.
toimeentulotuki
ei ole

(Ruotsalainen)
huolto- ja tap.oik.
28-32elatussopimus
22-41virka./työlomat
38-48virka- ja työsuhteet
ei ole

Hoito- ja vanhustyönj.
vuosilomat

209-228

(Soini)

työhönottop.

68-78asiakasmaksup.
148-161hoitomaksup.(pitkaaik.)
29-29hankinnat

ei oleasiakasp.

ei ole

Vastaava terveydenhoit.
vuosilomat

3-21

(Lehtomäki)

virka- ja työsuhteet
-2työpisteen määritys
-2

Toimistosihteeri
vuosiloma/virkavap.
51-53

(Koirikivi)

työhönottopäätös
28-31hankinnat

ei ole

Vastaava hammaslääkäri
virka- ja työsuhteet
7-8

(Lapinoja)

vuosilomapäät.
18-18virkavap-/työlomat
17-17

Laboratoriohoitaja
vuosilomapäät.
- 4

(Perälä)

virkavap-/työlomapäät.
- 5työhönottopäät.
5-6

Fysioterapeutti
vuosiloma/virkavap.
24-25

(Kärkkäinen)

työhönottopäätökset
ei ole

Vs.ohjaaja

lomapäätös

32-46

(Nybacka)

sosiaalihuoltopäätös
44-44

Erityistyöntekijä
sosiaalihuoltopäätös
20-23

(Jääskeläinen)
työhönottopäätös
10-10henkilöstöpäätös
ei olevammaispalvelupäät.
39-42erithuolto-ohj.
ei ole

Päiväkodin johtaja
vuosilomapäätös
52-58työhönottopäätös
- 11maksupäätös/sij.
163-178työpisteen määr.
ei ole

Lastenhoitaja
henkilöstöpäätös
ei olekerhoon ottopäätös
- 36työpisteen määritys
ei ole

Psykologi

virkavap./työlomat
27-31

(Nurmesniemi)
työ- ja virkasuhdepäät.
ei oleasiakasmaksupäätös
ei ole

Kotihoidonohjaaja
työhönottopäätös
85-92

(Raappana)

henkilöstöasiat
144-171koti-ja tukipalv.SI,hoitot.
71-72Koti- ja tukipalv.
398-416työpisteen määritys
ei ole

Vastaava osastonhoit.
työhönottopäätös
29-35

(Rönkä)

vuosilomapäätös
18-23virkavap/työlomat
21-28

Osastonhoitaja
virka-/työsuhdepäätös
129-132

(Mäkinen)

vuosilomapäätös
81-83virkavap./työlomapäätös
145-165

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
265-296

(Jokela)

Vs.sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
264-288

(Aulakoski)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
313-340

(Lapinkoski)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
223-276

(Kulju)

elatusturva

22-28

Päivähoidonohjaaja
maksu/sij.päätös
166-277

(Lipponen)

työhönottopäätös
25-60työpisteenmääritys
11-17lomapäätös

92-159kuukausipalkan määritysp. ei olekeskeystyspäätös
ei olehoitopaikan varausilm.
ei olehankintapäätös
ei ole

Vast.sh:n sij.

päätökset

56-63

(Konola)

Palveluasumisohjaaja
päätökset

51-63

(Salo)

Työterveyshoitaja
työhönottopäätös
ei ole

(Pesonen)

Johtava eläinlääkäri
työhönottopäätös
ei ole

Erikoislto

esikouluun ottopäät.
1-12

(Karvonen)

Päätös:

 


Merkittiin tietoon saatetuiksi. Otto-oikeutta ei käytetty.

©