Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.09.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 27.09.2007 / Pykälä 90Perusturvalautakunta
§ 90
27.09.2007

LÄÄKÄRIPALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008

724/0/055/2007

PETU § 90

Perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan 23.11.2005 ostopalveluna hankittavien lääkäripalvelujen tuottajaksi ajalle 1.1.2006-31.12.2007 Medone OY:n. Sopimukseen sisältyy optio neuvotteluista vuodelle 2008.

Koska tilanne perusturvassa on selkiintymätön yhteistyökumppanien suhteen ei uutta sopimusta voine tehdä vuotta pitemmälle ajalle, jota varten kilpailutusta tuskin kannattaa järjestää, on käyty neuvotteluja sopimuksen jatkamisesta vuodelle 2008 ja koska Pyhäjärven lääkäritilanne vuonna 2008 on epävarma lääkärin virkavapaitten takia, on neuvoteltu ostopalvelun mahdollisesta laajentamisesta tarpeen niin vaatiessa.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Hyväksytään Medonen kanssa vuoden 2008 lääkäripalveluista laadittu sopimus liitteen nro 9 mukaisena.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©