Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.09.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 27.09.2007 / Pykälä 78Perusturvalautakunta
§ 78
27.09.2007

ULKOPUOLISTEN LÄÄKÄRIEN PÄIVYSTYSAJAN PALKKAUS

712/0/049/2007

PETU § 78

Pyhäjärven terveyskeskuksen poliklinikalla käytetään ja tullaan jatkossa yhä enemmän käyttämään yksityisten palveluntuottajien lisäksi myös kaupungin palkkalistoilla olevia tilapäisiä lääkäreitä erityisesti päivystystehtävissä.

Päivystävien ulkopuolisten lääkärien palkkaus on tuntiperusteinen ja jo useita vuosia ollut 40 euroa/tunti. Kyseinen palkka ei ole enää vertailukelpoinen läänin ja lähialueitten muiden kuntien kanssa ja päivystävien lääkäreitten saanti yksittäisiksi päiviksikin alkaa tuottaa suuria vaikeuksia, joten palkan ajan tasalle saattamista esitetään.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja ja johtava lääkäri: Hyväksytään ulkopuolelta palkattavien päivystävien lääkärien palkkaukseksi 55 euroa/tunti 1.10.2007 alkaen. Lähetetään henkilöstöjaoston vahvistettavaksi.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©