Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.09.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 27.09.2007 / Pykälä 79Perusturvalautakunta
§ 79
27.09.2007

PERUSTURVALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 2/2007, 31.8.2007

442/0/041/2007

PETU § 79

 

Pyhäjärven kaupungin sisäisen valvonnan ohjeessa (khall 12.6.2006 § 145) on määrätty laadittavaksi kolmannesvuosittain katsaus talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Tiedot osavuosikatsaukseen 2/2007 on palautettava kaupunginhallitukselle 28.9.2007 mennessä.

Perusturvalautakunnan osavuosikatsausluonnos on liitteenä nro 1 .

Osavuosikatsaukseen sisältyy talousarvion ylitystä erikoissairaanhoidon osalta 600 000 euroa ja alitusta 66596 euroa, jotka esitetään katettaviksi lisätalousarvion valmistelun yhteydessä.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen 2/2007 perusturvalautakunnan osalta ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Osavuosikatsaukseen sisältyy talousarvion ylitystä erikoissairaanhoidon osalta 600 000 euroa ja alitusta sairaanhoitopalvelujen tulojen osalta 66596 euroa, jotka esitetään katettaviksi lisätalousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©