Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.09.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 27.09.2007 / Pykälä 80Perusturvalautakunta
§ 80
27.09.2007

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2010

441/0/041/2007

PETU § 80

 

Toimielinten ehdotukset talousarvioksi vuodelle 2008 on toimitettava kaupunginhallitukselle 28.9.2007 mennessä.

Perusturvalautakunnalle on toimitettu ja tiedoksi saatettu vuoden 2007 talousarvion laadintaohjeet.

Liitteenä nro 2 on vuoden 2006 talousarvio- ja tilinpäätöstiedot, esitys talousarvioksi vuodelle 2008 sekä taloussuunnitelma 2009-2010.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää oheismateriaalin mukaisen vuoden 2008 talousarvioesityksen sekä taloussuunnitelman vuosille 2009-2010 kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©