Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.09.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 27.09.2007 / Pykälä 81Perusturvalautakunta
§ 70
23.08.2007
Perusturvalautakunta
§ 81
27.09.2007

VANHUSHUOLLON PALVELUJEN KRITEERISTÖ JA MAKSUT 1.1.2008 LUKIEN

677/0/031/2007

PETU § 70

Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven vanhushuollon johtajat ovat laatineet yhteisen kriteeristön vanhushuollon eri palvelujen piiriin pääsemiselle sekä esitykset yhteisiksi palvelumaksukäytännöiksi koti- ja tukipalveluissa sekä palveluasumisessa.

Kriteeristö sekä esitetyt palvelumaksut liitteellä numero 1.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Hyväksytään palvelujen pääsyn kriteeristö liitteen nro 1 mukaisesti välittömästi käyttöönotettavaksi ja palvelujen maksut liitteenmukaisesti talousarvion 2008 valmistelussa huomioitavaksi ja vuoden 2008 alusta käyttöönotettavaksi.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

PETU § 81

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.9.2007 päättänyt ottaa käsiteltäväkseen yllä olevan asian ja palauttaa sen perusturvalautakuntaan valmisteltavaksi ja päätettäväksi talousarvion 2008 laadintaohjeen mukaisesti siten, että käytetään korkeimpia lain sallimia maksutuloperusteita.


Perusturvajohtaja, hoito- ja vanhustyönjohtaja ja vs. kaupunginjohtaja ovat neuvotelleet asiasta 11.9.2007 ja sopineet, että kotihoidon maksutaulukkoa ei tarkisteta hoito- ja vanhustyönjohtajien esityksen mukaisesti, vaan käytetään Pyhäjärven kaupungin aiempaa käytäntöä, jonka mukaan laskutusperuste on käynti.

Liitetiedostona nro 3 kotihoidon maksutaulukko.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Hyväksytään tarkistettavaksi vanhushuollon kriteeristö ja maksut ylläesitetyllä tavalla kotihoitopalvelun osalta.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©