Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.09.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 27.09.2007 / Pykälä 82Perusturvalautakunta
§ 82
27.09.2007

VUODEOSASTON SIIRTOKULJETUKSET AJALLA 15.10.2007-31.7.2009

674/2/212/2007

PETU § 82


Pyhäjärven perusturvalautakunta on pyytänyt tarjouksia vuodeosaston sairaaloiden välisten potilassiirtojen kuljetuksista

.
Tarjouspyyntö on julkaistu Pyhäjärven Sanomissa 29.8.2007.

Määräajan kuluessa (14.9.2007 klo 15:00) tarjouksensa jätti 14.9. 2007 Taksi Heikki Tenhunen ja 14.9.2007 Palvelutaksi Reijo Jaatinen.

Tarjouspyynnön mukaan kuljetusten ratkaisuperiaatteena käytetään pelkästään hintaa ja se on Palvelutaksi Reijo Jaatisella edullisempi

Liitteenä nro 4 tarjouspöytäkirja.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Ostetaan terveyskeskuksen siirtokuljetukset ajalla 15.10.2007-31.7.2009 tarjouksen mukaisin hinnoin ja tarjousasiakirjojen mukaisin ehdoin Palvelutaksi Reijo Jaatiselta, koska tarjous on annetuista tarjouksista edullisin.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©