Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.09.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 27.09.2007 / Pykälä 83Perusturvalautakunta
§ 83
27.09.2007

VIRANOMAISTEN TOIMINTAMALLI LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALTATILANTEISSA

700/0/010/2007

PETU § 83

Pyhäjärven moniammatillisessa yhteistyöryhmässä syntynyt toimintamalli on osa sosiaali- ja terveysministeriön vuosina 2004 - 2007 koordinoimaa valtakunnallista toimintaohjelma lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi.

Tavoitteena on ollut selkeyttää ja parantaa viranomaisten yhteistyötä väkivaltatilanteissa, tehostaa varhaista puuttumista ongelmiin sekä kehittää väkivaltatilanteiden käsittelyyn tarvittavaa ammatillista osaamista.

Toimintamallin työstämisessä ovat olleet mukana edustajat perheneuvolasta, aikuisten mielenterveystyöstä, terveydenhuollosta, sosiaalitoimesta, koulutoimesta, poliisista, seurakunnasta ja nuorisotoimesta.

 

Toimintamalli liitteenä nro 5.

 

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Hyväksytään viranomaisten toimintamalli perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa liitteen nro 5 mukaisesti.

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©