Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.09.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 27.09.2007 / Pykälä 84Perusturvalautakunta
§ 84
27.09.2007

PÄIVÄHOIDON TILANNEKATSAUS

711/2/214/2007

PETU § 84

Päivähoidon hoitopaikka/hoitajatilanne esitetään liitteellä nro 6.

Hoidossa on tällä hetkellä 173 lasta eli suurin piirtein sama määrä kuin vuosi sitten. Hoitopaikkahakemus loppusyksylle on tehty 20 lapsesta, joista 12 alle 3 -vuotiasta, mikä aiheuttaa paineita hoitajan kotona tapahtuvaan päivähoitoon, johon henkilökunnan saaminen tuottaa jatkuvasti vaikeuksia.

Tämän hetkisen ruuhkan purkamiseksi on suunniteltu seuraavia toimenpiteitä: Yksi määräaikainen lapsia kotonaan hoitava hoitaja aloittaa 1.10.2007. Kotonaan on lupautunut lapsia hoitamaan ensi vuoden alusta myös toinen tilapäinen hoitaja. Ruotasen ryhmäperhepäivähoitoon saadaan 4 lisäpaikkaa palkkaamalla yksi hoitaja ja järjestelemällä nykyiset lapsiryhmät uudestaan. Siirtämällä Repolassa toimiva esiopetusryhmä Ikosen koululle, jossa on luokkahuone käytettävissä, ja palkkaamalla 1-2 hoitajaa saadaan Repolaan 6-8 lasta hoitoon. Lisäksi loppuvuoden aikaan päivisin hoitoa tarvitsevia varten tarvitaan ainakin yksi lapsia kotonaan hoitava hoitaja.

 

Tämänhetkinen hoitotilanne esitetään liitteellä nro 6.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Hyväksytään suunnitelma päivähoitotilanteen hoitamiseksi ylläesitetyllä tavalla. Lisäksi todetaan, että ellei lapsia kotonaan hoitavia hoitajia muutoin saada, kaupungin vakinaisessa palveluksessa olevia hoitajia, joilla on työsopimus omassa kodissa tapahtuvaan hoitoon, voidaan määräaikaisen ryhmäperhepäiväkotiin tapahtuneen siirron määräajan päätyttyä palauttaa hoitamaan lapsia omassa kodissaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©