Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 27.09.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 27.09.2007 / Pykälä 85Perusturvalautakunta
§ 85
27.09.2007

PAIKKAVARAUKSISTA LUOPUMINEN ASUMISPALVELUISSA

695/0/055/2007

PETU § 85

Pyhäjärven kaupungilla on vanhastaan kaksi ennen nykyisiä hankinta- ja kilpailutuslakeja tehtyä sopimusta asumispalvelupaikkojen ostamisesta paikkaperusteisesti (Kaislaranta ja Dementiakoti).

Tällä hetkellä kaupunki ostaa asumispalveluja vaihtelevasti kuudelta-seitsemältä palvelujen tuottajalta ja näitä kahta poikkeusta lukuun ottamatta sopimukset ovat yksilökohtaisia ja palvelujen käyttö tarpeenmukaista.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Luovutaan asumispalvelujen ostamisesta paikkaperusteisesti myös jäljellä olevien kahden asumispalveluja tarjoavan tuottajan osalta ja siirrytään myös heidän osaltaan yksilökohtaiseen ja tarpeenmukaiseen palvelujen ostoon perusteena hankintaa ja kilpailutusta koskevien lakien muuttuminen ja yksityisten palvelutuottajien tasapuolinen kohtelu.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©