Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 25.10.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 25.10.2007 / Pykälä 93


Edellinen asia | Seuraava asia

Perusturvalautakunta
§ 93
25.10.2007

JOHTOSÄÄNTÖMUUTOS / PERUSTURVA

746/0/019/2007

PETU § 93

Uusi lastensuojelulaki astuu voimaan 1.1.2008.

Kyseisessä laissa on muutamia muutoksia lastensuojelun nykyisiin käytäntöihin. Esimerkiksi huostaanotto siirtyy kiireellisessä tapauksessa lapsen oman sosiaalityöntekijän tehtäväksi, tapauksissa, joissa huostaanottoa ei vastusteta johtavan viranhaltijan tehtäväksi oman sosiaalityöntekijän esittelystä ja tapauksissa, joissa huostaanottoa vastustetaan, Hallinto-oikeuden tehtäväksi.

 

Lastensuojelulain 13 §:n mukaan on kunnan johtosäännöllä määrättävä sosiaalihuollon johtava viranhaltija käyttää kunnan päätösvaltaa LsL:n 43 §:n mukaisissa huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevissa asioissa, 47§:n mukaisissa huostassapidon lopettamista koskevissa asioissa ja 72§:n mukaisissa erityisen huolenpidon aloittamista ja lopettamista koskevissa asioissa. Nykyisessä johtosäännössä sitä ei ole mainintaa sosiaalihuollon johtavasta viranhaltijasta.

Myös joitakin muita tarkistuksia johtosääntöön ko. lain takia tarvitaan.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Muutetaan kaupungin johtosääntöä 1.1.2008 lukien uuden lastensuojelulain johdosta seuraavasti:

1. § 66: lautakunnan ratkaisuvalta:
-muutetaan kohta 5: "nimeää ne viranhaltijat, joilla on oikeuspäättää kiireellisessä tapauksissa tahdosta riippumattomansosiaalihuollon antamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistäja näissä tapauksissa käyttää toimielimen puhevaltaa"seuraavasti: "nimeää ne viranhaltijat, joilla on oikeuspäättää kiireellisessä tapauksissa tahdosta riippumattomanpäihdehuollon antamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistäja näissä tapauksissa käyttää toimielimen puhevaltaa.-muutetaan kohta 6: " nimeää lastensuojelulain 42.§:n mukaisenlastensuojelun tukiryhmän ja kuntoutuksen yhteistyöryhmän"seuraavasti: " nimeää lastensuojelulain 14 §:n mukaisenlastensuojelun asiantuntijaryhmän ja kuntoutuksen yhteistyö-ryhmän" .2. § 67 Viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta-lisätään perusturvajohtajan tehtäviin kohta 6: Toimii kaupunginsosiaalihuollon johtavana
viranhaltijana.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Edellinen asia | Seuraava asia©