Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 25.10.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 25.10.2007 / Pykälä 106Perusturvalautakunta
§ 106
25.10.2007

SIIVOUSPALVELUT VUOSILLE 1.1.2008-31.12.2010

729/0/046/2007

PETU § 106

Pyhäjärven kaupunki on pyytänyt tarjousta yli 20%:n invaliditeetin omaavien sotainvalidien omassa kodissa tapahtuvasta siivouksesta ajalle 1.1.2008-31.12.2010. Tarjouspyyntö on julkaistu Pyhäjärven Sanomissa 29.8.2007 ja www.julkisethankinnat.fi sivuilla.

Määräaikaan 10.10.2007 tarjouksen jättivät

Siivous- ja korjausompelupalvelut Riitta Saari

Pyhäjärven 4H- yhdistys Oy

Pyhäjärven Moniosaajat osk

Tarjousten vertailu tarjouspöytäkirjassa, liite nro 8.

 

Tarjouskilpailun ratkaisussa hinta vaikuttaa 90% ja laatutekijät 10%. Laatutekijöinä arvioidaan henkilöstön koulutustasoa, henkilöstön kokemusta ja palvelun toimintavarmuutta. Tarjousasiakirjojen mukaan Riitta Saaren henkilöstöllä onparas koulutus. Henkilöstön kokemuksessa ja palvelun toimintavarmuudessa ei ole laadullista eroa.

Hoito- ja vanhustyönjohtaja: Esitän yli 20% sotainvalidien asuntojen siivouspalvelun ostamista kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä Siivous- ja korjauspalvelu Riitta Saarelta.

 

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Ostetaan yli 20% sotainvalidien asuntojen siivouspalvelut kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä Siivous- ja korjauspalvelu Riitta Saarelta.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©