Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 25.10.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 25.10.2007 / Pykälä 107Perusturvalautakunta
§ 107
25.10.2007

TURVAPALVELUT VUOSILLE 1.1.2008-31.12.2010

728/0/046/2007

PETU § 107

Pyhäjärven kaupunki on pyytänyt tarjousta vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden turvahälytysten vastaanottamisesta ja tarvittavan avun järjestämisestä ajalle 1.1.2008-31.12.2010. Tarjouspyyntö on julkaistu Pyhäjärven Sanomissa 29.8.2007, Kalajokilaaksossa 29.8.2007, Iisalmen Sanomissa 29.8.2007 sekä www.julkisethankinnat - sivuilla julkaistulla ilmoituksella.

Määräaikaan (10.10.2007) mennessä tarjouksen antoi Pyhäjärven Vartiointi Ky. Hintatiedot tarjouspöytäkirjassa, liite nro 9.

Turvapalvelusta tehty tarjous on moninkertaisesti kalliimpi kuin mitä vastaavasta palvelusta on aiemmin maksettu ja ylittää talousarvioon varatun määrärahan selvästi. Tarjousasiakirjojen mukaan ostajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset mikäli tarjousten hintataso muodostuu liian korkeaksi.

Hoito- ja vanhustyönjohtaja: Esitän turvapalvelusta tehdyn tarjouksen hylkäämistä ja vaihtoehtoisten turvapalvelujärjestelmien ja -menetelmien kartoittamista.

 

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Turvapalvelusta tehty tarjous hylätään ja ja kartoitetaan vaihtoehtoisten turvapalvelujärjestelmien ja -menetelmien mahdollisuudet.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©