Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 25.10.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 25.10.2007 / Pykälä 109Perusturvalautakunta
§ 109
25.10.2007

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.-30.9.2007

448/0/012/2007

PETU § 109

Perusturvajohtaja: Merkitään tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 1.-30.9.2007:

Perusturvajohtaja
kokemuslisät

9-9

(Kumpulainen)
koulutuspäätökset
100-148virkavap./työlomat
51-59virka- ja työsuhteet
21-26henkilövaalipäät.
ei oleyleispäätökset
10-10hankintapäät.
ei oletyöpisteen määritys
ei ole

Vs.johtava lääkäri
virka- ja työsuhteet
ei ole

(Kiukaanniemi)
vuosilomat

ei olevirkavap./työlomat
14-15hankintapäätökset
ei ole

Johtava sosiaalitt.
toimeentulotuki
ei ole

(Ruotsalainen)
huolto- ja tap.oik.
33-35elatussopimus
42-43virka./työlomat
49-60virka- ja työsuhteet
ei oleyleispäätös

1-2

Hoito- ja vanhustyönj.
vuosilomat

229-253

(Soini)

työhönottop.

79-82asiakasmaksup.
162-177hoitomaksup.(pitkaaik.)
30-30hankinnat

ei oleasiakasp.

ei ole

Vastaava terveydenhoit.
vuosilomat

3-21

(Lehtomäki)

virka- ja työsuhteet
-2työpisteen määritys
-2

Toimistosihteeri
vuosiloma/virkavap.
54-64

(Koirikivi)

työhönottopäätös
32-35yleispäätös

1-1hankinnat

ei ole

Vastaava hammaslääkäri
virka- ja työsuhteet
ei ole

(Lapinoja)

vuosilomapäät.
ei olevirkavap-/työlomat
18-21

Laboratoriohoitaja
vuosilomapäät.
- 4

(Perälä)

virkavap-/työlomapäät.
- 5työhönottopäät.
5-6

Fysioterapeutti
vuosiloma/virkavap.
26-29

(Kärkkäinen)

työhönottopäätökset
ei ole

Vs.ohjaaja

lomapäätös

ei olesosiaalihuoltopäätös
ei ole

Erityistyöntekijä
sosiaalihuoltopäätös
28-29

(Jääskeläinen)
työhönottopäätös
ei olehenkilöstöpäätös
4-4vammaispalvelupäät.
43-47erityishuolto-ohj.
ei ole

Vs. päiväkodin johtaja
vuosilomapäätös
59-67

(Kilpeläinen)

työhönottopäätös
ei olemaksupäätös/sij.
179-241työpisteen määr.
ei ole

Lastenhoitaja
henkilöstöpäätös
- 70kerhoon ottopäätös
- 36työpisteen määritys
ei ole

Psykologi

virkavap./työlomat
27-31

(Nurmesniemi)
työ- ja virkasuhdepäät.
ei oleasiakasmaksupäätös
ei ole

Kotihoidonohjaaja
työhönottopäätös
93-110

(Raappana)

henkilöstöasiat
172-194koti-ja tukipalv.SI,hoitot.
73-76Koti- ja tukipalv.
417-438työpisteen määritys
ei ole

Vastaava osastonhoit.
työhönottopäätös
36-49

(Rönkä)

vuosilomapäätös
34-35virkavap/työlomat
29-43

Osastonhoitaja
virka-/työsuhdepäätös
133-140

(Mäkinen)

vuosilomapäätös
84-88virkavap./työlomapäätös
166-183

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
297-324

(Jokela)

Vs.sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
289-321

(Aulakoski)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
341-378

(Lapinkoski)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
277-307

(Kulju)

elatusturva

29-36

Päivähoidonohjaaja
maksu/sij.päätös
278-397

(Lipponen)

työhönottopäätös
61-68työpisteenmääritys
18-18lomapäätös

160-172kuukausipalkan määritysp. ei olekeskeystyspäätös
ei olehoitopaikan varausilm.
ei olehankintapäätös
ei ole

Vast.sh:n sij.

päätökset

64-69

(Konola)

Palveluasumisohjaaja
päätökset

64-68

(Salo)

Työterveyshoitaja
työhönottopäätös
ei ole

(Pesonen)

Johtava eläinlääkäri
työhönottopäätös
ei ole

Erikoislto

esikouluun ottopäät.
ei ole

(Karvonen)

Päätös:

 


Merkittiin tietoon saatetuiksi. Otto-oikeutta ei käytetty.

©