Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 25.10.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 25.10.2007 / Pykälä 110Perusturvalautakunta
§ 110
25.10.2007

TIEDOKSISAATOT JA TOIMENPITEET

PETU § 110

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat:

Saaranen Johanna, lääkärinlausunto terveydentilasta 1.10.2007.

Oulun lääninhallitus, perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakoiden tarkistaminen ajalle 1.10.-31.12.2007.

Selvitys Toivo Huhmarniemen kirjeeseen, kirje tiedoksi 23.8.2007 § 76.

Työterveyslääkäripvalvelujen ostosopimus 1.11.2007 - 3.8.2008 Pyhäjärven kaupunki / Haapajärven Lääkäritalo Oy Markku Nyman.

Sopimus naistentautien erikoislääkäripalveluista 1.1.2008 alkaen toistaiseksi, Pyhäjärven kaupunki / Jorma Kääriäinen.

Seulontamammografiatutkimusten ostosopimus; hinnan korotuksen hyväksyminen vuodelle 2008.

Perusturvajohtajan päätös virkasuhteesta; puheterapeutin viransijaiseksi ajalle 2.1.-20.9.2008 Tanja Pikkuaho.

Merja Lehtosaaren suostumus poliklinikan osastonhoitajan sijaiseksi ajalle 1.11.2007 - 30.4.2008.

 

Päätös:

Merkittiin hyväksyen tietoon saatetuiksi.

 

 

©