Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 25.10.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 25.10.2007 / Pykälä 94Perusturvalautakunta
§ 94
25.10.2007

JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN VAKINAINEN TÄYTTÄMINEN

745/0/021/2007

PETU § 94

Ll Kirsi Kiukaanniemi on toiminut väliaikaisena johtavana lääkärinä Pyhäjärven kaupungissa toukokuun 2007 alusta lukien ja jo n. kuukauden verran ennen sitä vakinaisen johtavan lääkärin lomien ajan (n kk), joten hän on hoitanut johtavan lääkärin tehtävää n kuuden kuukauden ajan.

Kaupungin johtosäännön 23§ 2 momentin mukaan virka voidaan täyttää haettavaksi julistamatta, mikäli henkilö on hoitanut ko. tehtävää vähintään kuuden kuukauden ajan.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se vakinaistaisi Ll Kirsi Kiukaanniemen johtavan lääkärin virkaan Pyhäjärven kaupungissa 1.11.2007 lukien.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirsi Kiukaanniemi esteellisenä poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

©