Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 25.10.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 25.10.2007 / Pykälä 99Perusturvalautakunta
§ 99
25.10.2007

IRTOSOLU- JA PAD -TUTKIMUKSET VUONNA 2008

731/2/226/2007

PETU § 99


Pyhäjärven perusturvatoimi on pyytänyt 1.10.2007 tarjousta irtosolu- ja PAD -tutkimuksista vuonna 2008 seuraavilta yrittäjiltä:

Puijon Solu- ja kudoslaboratorio Oy

PL 25 70201 KUOPIO

Suomen Syöpäyhdistyksen Patologian laboratorio

Uusikatu 35 90100 OULU

Patologian laboratorio Onco Oy

Hämeenkatu 15 A 33100 TAMPERE

OYS / laboratoriopalvelut

PL 500 90029 OULU

Suomen Terveystalo Oyj

Asemakatu 22-24 70100 KUOPIO

Oulun Diakonissalaitos / laboratoriopalvelut

PL 365 90101 OULU

Määräaikaan 15.10.2007 mennessä tarjouksen antoivat

- Puijon Solu- ja kudoslaboratorio Oy

- Suomen syöpäyhdistyksen Patologian laboratorio

- Suomen Terveystalo Oyj ja

- M Medix

Liitteenä nro 2 olevan tarjouspöytäkirjan ja hintavertailun mukaisesti.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Hankitaan irtosolu- ja PAD -tutkimukset vuonna 2008 kokonaisuutena edullisimman tarjouksen tehneeltä eli Puijon Solu- ja kudoslaboratorio Oy:ltä liitteestä nro 2 ilmenevin hinnoin.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©