Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 25.10.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 25.10.2007 / Pykälä 100Perusturvalautakunta
§ 100
25.10.2007

TOIMINTATERAPIAPALVELUT VUONNA 2008

735/2/226/2007

PETU § 100


Perusturvatoimi on 1.10 2007 lähettämällään kirjeellä pyytänyt tarjousta 15.10.2007 mennessä
toimintaterapiapalveluista vuodelle 2007 seuraavilta yrittäjiltä:


Helena Huhmarniemi


Huhmarniementie 166


86800 PYHÄSALMI


Terapia Kipikka


Köpsintie 69

8600 PYHÄSALMIMääräajan kuluessa tarjouksen antoi Terapia Kipikka 12.10.2007 ja TOI-Taru Helena Huhmarniemi 5.10.2007 liitteenä

nro 3 olevan tarjouspöytäkirjan mukaisesti.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Päätetään hankkia tarvittavat toimintaterapia

palvelut vuonna 2008 kokonaisedullisemman tarjouksen tehneeltä eli Terapia Kipikalta yrityksen antaman tarjouksen mukaiseen hintaan.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©