Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 04.02.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 04.02.2008 / Pykälä 44Kaupunginhallitus
§ 44
04.02.2008

KUNTALAISALOITE RUOTOISTENMÄKI EEVA / LEMMIKKIELÄINTEN HAUTAPAIKAN JÄRJESTÄMINEN

873/0/016/2008

KHALL § 44

Eeva Ruotoistenmäki esittää 17.1.2008 päivätyssä aloitteessaan, että kaupunki etsisi sopivan maapaikan lemmikkieläinten hautapaikaksi. Aloitteessa todetaan mm. että varmasti moni haluaisi haudata lemmikkinsä ihan oikeaan niille järjestettyyn hautausmaahan.

Oheismateriaalina nro 13 on Eeva Ruotoistenmäen aloite.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi huomioiden ympäristöterveydenhuollon vaatimukset.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©