Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 04.02.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 04.02.2008 / Pykälä 45Kaupunginhallitus
§ 45
04.02.2008

ERONPYYNTÖ YLIVIESKAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN TEHTÄVÄSTÄ / KARVONEN RAIKO

885/0/011/2008

KHALL § 45

Raiko Karvonen 18.1.2007 lähettämällään sähköpostilla pyytää eroa Ylivieskan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä. Perusteluna eronpyynnölle on paikkakunnalta poismuutto.

Oheismateriaalina nro 14 ovat eronpyyntö ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 17.1.2005 § nro 11.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. Raiko Karvoselle myönnetään ero Ylivieskan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2. valtuusto valitsee hänen tilalleen Ylivieskan käräjäoikeuteen lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2005-2008.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©