Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 04.02.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 04.02.2008 / Pykälä 46Kaupunginvaltuusto
§ 13
26.02.2007
Kaupunginhallitus
§ 80
12.03.2007
Kaupunginhallitus
§ 205
20.08.2007
Kaupunginvaltuusto
§ 60
27.08.2007
Kaupunginhallitus
§ 46
04.02.2008

SDP:N VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE / VEROTOIMISTON PALVELUJEN PALAUTTAMINEN PYHÄJÄRVELLE

569/0/071/2007

KVALT § 13

Valtuutettu Taimi Piipo teki SDP:n valtuustoryhmän puolesta aloitteen, että verotoimiston palvelupäivä esim 2 -3 kertaa kuukaudessa voitaisiin palauttaa / aloittaa Pyhäjärvellä.

Kirjallinen aloite pöytäkirjan liitteenä nro 6.

KHALL § 80

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen hallintotoimen valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KHALL § 205

Aloite on valmistelussa.

Ehdotus:

Vt. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tiedoksi asian käsittelyvaiheen.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KVALT § 60

 

 

 

 

 

Oheismateriaali nro 10.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

KHALL § 46

Ns. TEM -uudistuksen yksi osio liittyy Yritys-Suomi palvelukonseptin rakentamiseen. Yritys-Suomi palvelukonseptin seudullisia toimijoita ovat seudulliset elinkeinojen kehittämisyhtiöt kuten NIHAK Oy. Elinkeinojen kehittämisen julkisorganisaatiot laativat palvelujen tuottamiseksi yhteistoiminta-asiakirjan, jonka pohjalta kätännön toimet sovitaan. Tähän sopimusmenettelyyn viitaten SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite pyritään hoitamaan NIHAK Oy:n ja veroviranomaisten välisin sopimuksin.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että NIHAK Oy seudullisia sopimuksia uudistaessaan huomioisi SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

1. merkitsee tiedokseen ao. aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet

2. päättää, että asia aloitteena on loppuun käsitelty.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©