Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 04.02.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 04.02.2008 / Pykälä 47Kaupunginhallitus
§ 47
04.02.2008

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.1.-25.1.2008

856/0/012/2008

KHALL § 47

Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 15.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©