Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 04.02.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 04.02.2008 / Pykälä 48Kaupunginhallitus
§ 48
04.02.2008

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT

857/0/012/2008

KHALL § 48

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimielinten pöytäkirjajäljennökset:

Perusturvalautakunta 17.1.2008

Tekninen lautakunta 17.1.2008

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää:

1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©